Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de verzamelterm voor hersenletsel die na de geboorte is ontstaan. De oorzaak kan traumatisch- en niet-traumatisch hersenletsel zijn.