Weer werken met chronische (pijn)klachten

Als je chronische (pijn)klachten hebt, ondervind je vaak beperkingen of problemen in het dagelijks leven: het gaat niet zoals je wenst en je kunt lichamelijk en mentaal niet meer hetzelfde als voorheen. Zo kom je ook op het werk voor nieuwe uitdagingen te staan. Het kan zijn dat je (voor een deel) arbeidsongeschikt raakt of niet meer terug kunt keren naar je oude baan. Of je behoudt je baan, maar bent minder belastbaar, eerder moe of ondervindt onbegrip vanje leidinggevende of collega’s. Pijn ervaren gedurende lange tijd kan je leven flink beheersen.

Chronische pijn aan het bewegingsapparaat komt veel voor in Nederland. Veel mensen hebben door de pijn moeite om aan het werk te blijven. Hoge kosten voor de maatschappij en het individu kunnen het gevolg zijn. Toch hoeft chronische (pijn)klachten niet te leiden tot arbeidsverzuim.

Waardoor mensen stoppen met werken, daarnaar is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wat mensen motiveert om door te werken, daar is nog weinig over bekend. Een promovendus van het UMCG stelt vast dat veel ‘doorwerkers’ met chronische (pijn)klachten hun werk als therapeutisch ervaren. Het werk leidt namelijk af van de pijn, geeft energie, structuur, brengt sociale contacten met zich mee en verhoogt het zelfrespect. De motivatie voor werk, zelfmanagementvaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn zijn belangrijke factoren die doorwerken met klachten mogelijk maken. Daarnaast kunnen persoonlijke en omgevingsfactoren een rol spelen.

Lees hier meer over de wetgeving ten aanzien van langdurige ziekte.

Inhoudsopgave

Wanneer is het juiste moment?

Het juiste moment om weer aan het werk te gaan zal voor iedereen verschillend zijn. Wanneer je de diagnose chronische (pijn)klachten hebt gekregen, komt er veel op je af. Waarschijnlijk gaat hier eerst alle aandacht naar uit. Werk komt even op de tweede plaats. Toch is het goed om ook weer over werk na te denken. Er is geen eenduidig moment waarop de re-integratie wordt gestart. Wel is het belangrijk om voldoende rust te ervaren om weer aan de slag te kunnen. Ook is het van belang om een goede balans te vinden in de thuissituatie. Wanneer iemand thuis al zo goed mogelijk met de nieuwe situatie leert omgaan, zal dit het re-integreren ook bevorderen. Gedurende de re-integratie is de balans privé en werk belangrijk. Aan het begin kost dit misschien veel energie, maar uiteindelijk hoort dit meer in balans met elkaar te komen.

Tips en adviezen

 • Bespreek met je (bedrijfs)arts hoe het verder moet met je werk.
 • Vraag eventueel advies van de bedrijfsarts
 • Informeer jezelf goed over je rechten, plichten en mogelijkheden
 • Houd contact met je werkgever (als je die hebt) en met collega’s.
 • Bepaal in overleg met je artsen en werkgever wanneer het juiste moment is om weer aan het werk te gaan.

Terug naar je oude baan?

Of terugkeer naar je oude baan mogelijk is hangt van verschillende aspecten af, en dat zal voor iedereen verschillend kunnen uitpakken. In overleg met je (bedrijfs-)arts en werkgever kan dit worden bepaald. Wanneer wordt afgesproken dat het mogelijk is om in je oude baan te re-integreren zal er een eerste spoortraject worden ingezet. Hierbij wordt een bedrijfsarts betrokken om jouw re-integratie te begeleiden. Het is belangrijk om duidelijke afspraken met jouw werkgever te maken over de re-integratie.

Ander werk?

Als werken in je oude baan niet meer mogelijk blijkt, kan in overleg met je werkgever besproken en bekeken worden of er ander werk binnen het bedrijf voorhanden is. Mocht dit niet lukken dan moet je misschien buiten het bedrijf kijken. In dit geval wordt een tweede spoortraject in gang gezet. Aangezien dit een lastige situatie kan zijn, kan het behulpzaam zijn je te laten ondersteunen door een re-integratiebureau.

Arbeidsongeschikt?

Het kan ook voorkomen dat werken niet meer (goed) lukt. Dit kan van tijdelijke of langere aard zijn. Het UWV beoordeelt dan je situatie en bepaalt of je voor een deel of geheel arbeidsongeschikt wordt. Dit houdt in dat het UWV op dat moment geen mogelijkheden ziet om betaald werk te kunnen verrichten. Dit houdt echter niet in dat dit in de toekomst ook niet mogelijk is.

Het re-integratieproces met chronische (pijn)klachten

Opbouwen van werk

Bouw rustig op als je weer aan het werk gaat. En zoek hulp als werken niet (goed) meer lukt. Je moet  weer wennen aan de activiteiten, dit werkt het beste met kleine stappen.

Welke beperkingen kan ik tegenkomen in mijn werksituatie en hoe ga ik daarmee om?

Je bent vol goede moed weer aan het werk gegaan. Toch lukt het niet meer om je werk te doen zoals je gewend was. Dit kan te maken hebben met lichamelijke of psychische klachten, zoals vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, verminderde conditie, verwerkingsproblemen (rouw, angst, depressie) of verminderde belastbaarheid. Ook lichamelijke beperkingen kunnen werken lastiger maken.

Wat kun je dan doen?

 • Overleg met de bedrijfsarts.
 • Vraag zo nodig advies aan een arbeidsdeskundige of aan een maatschappelijk werker.
 • Bedenk wat je nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld: een rustige werkplek, vaker thuiswerken, andere werkzaamheden of meer pauzes. Overleg daarna met je leidinggevende wat er mogelijk is.
 • Meld je (deels) ziek als (nieuwe) aanpassingen niet helpen.
 • Informeer je collega’s dat werken minder goed gaat dan je had gehoopt. Vertel wat je wel en niet kunt en probeer samen naar oplossingen te zoeken. Hiermee creëer je begrip en verminder je de kans op irritaties.
 • Probeer te accepteren dat het tijd kost om weer lekker in je werk te zitten.

Wat kan een re-integratiecoach voor mij doen?

Er zijn diverse re-integratiebureau’s die specialist zijn in het helpen van mensen die terug willen keren naar hun werk en last ondervinden van lange termijn gevolgen. Zij kunnen als gesprekspartner dienen, adviezen geven en jou bijstaan in het proces in het vinden van een geschikte werk(ervarings)plek. Succesvol re-integreren is niet alleen afhankelijk van de ernst van de ziekte of aandoening, maar ook van de manier waarop het wordt gedaan.

Mijn werkgever heeft geen kennis over chronische (pijn)klachten, wat kan ik hem hierover vertellen?

Het is belangrijk om jouw werkgever en naaste collega’s te betrekken in jouw proces. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat zowel jij als jouw werkgever weten waar jullie aan toe zijn, waardoor onnodige druk of onbegrip kan worden vermeden.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Je werkgever is samen met jou verantwoordelijk om weer aan het werk te gaan. Een bedrijfsarts wordt betrokken als iemand uitvalt en geeft advies aan jou en aan de werkgever ten aanzien van de re-integratie. Hij of zij begeleidt je tijdens je ziekte en bij de terugkeer naar het werk. Jouw situatie wordt in kaart gebracht en jouw re-integratie geëvalueerd. Het is belangrijk om vanaf het begin contact te hebben met de bedrijfsarts. Je spreekt de bedrijfsarts eens in de 6 tot 12 weken, soms kan dit ook telefonisch als je bijvoorbeeld niet live kunt komen. Je hebt de plicht om bij de bedrijfsarts te verschijnen, behalve als dat echt niet mogelijk is vanwege je klachten. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Hij of zij mag je privégegevens en medische gegevens niet delen met je werkgever, huisarts of specialist zonder jouw toestemming. Het kan zijn dat de bedrijfsarts informatie nodig heeft van je behandelend arts, deze mag alleen informatie geven met jouw toestemming.

Ik heb geen werk

Het kan ook voorkomen dat je ziek wordt wanneer je al werkloos bent. Het re-integreren op een werkplek kan hierdoor lastiger zijn. Dit omdat het opbouwen van uren bij een nieuwe werkplek minder vanzelfsprekend is. Zo kan het moeilijker zijn om te weten hoeveel uren en welke taken je aankunt.

Hoe bereid ik mij goed voor om weer aan het werk te gaan? Wanneer weer solliciteren?

Je hebt chronische (pijn)klachten en wilt weer gaan solliciteren. Dit moment is persoonlijk en mogelijk ook afhankelijk van jouw omstandigheden. Belangrijk is dat je thuissituatie in balans is. Zelfkennis is van belang bij het solliciteren; wat kun je wel of niet aan, hoeveel uren zou je kunnen en willen werken etc. Probeer je goed te oriënteren en focus op je mogelijkheden. Indien je een uitkering bij het UWV hebt, kun je een ”Naar werk” traject aanvragen. Hierbij ondersteunt een jobcoach jou bij het vinden van een baan.

Wat vertel ik wel/niet over mijn ziekteproces tijdens solliciteren?

In de wet staat dat je in een cv of tijdens een sollicitatiegesprek niets hoeft te melden over je gezondheid of ziekteverleden. Werkgevers mogen er ook niet naar vragen.

Je bent wél verplicht om zaken aan te geven die je beperken bij het uitoefenen van de functie. Als je bijvoorbeeld aangepaste werktijden nodig hebt of taken niet kunt uitvoeren, moet je dat melden. Dat hoeft niet meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek maar wel voor je in dienst treedt. Het arbeidsvoorwaardengesprek kan hiervoor een goed moment zijn.

Op korte termijn lijkt het misschien niet slim om te vertellen dat je chronische (pijn)klachten hebt. Sommige werkgevers hebben daar een negatief beeld van en vinden het risicovol om iemand met deze klachten in dienst te nemen.

Op de lange termijn biedt vertellen wel voordelen. Je kunt dan afspraken maken met je nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld over aanpassingen in werk(tijden) of werkplek, controles en doktersbezoeken.

Andere redenen om het wel te vertellen zijn:

 • Je hoeft niet te zwijgen over iets wat een grote invloed heeft (gehad) op je leven.
 • Het is prettiger om te werken voor een werkgever die begrip heeft voor je situatie.
 • Wanneer je klachten je werk beïnvloeden bestaat de kans dat je nieuwe werkgever je alsnog ontslaat.

Werk is een te grote stap, wat nu?

Als je het gevoel hebt dat werken nog een te grote stap is kun je proberen dagritme op te bouwen door bijvoorbeeld als vrijwilliger te gaan werken of ergens een stage te lopen. Je bouwt dan weer arbeidsritme op en kunt bekijken/voelen hoe het met je gaat. Mogelijk is er na enige tijd wel de energie om op zoek te gaan naar werk en een baan uit te oefenen. Als je een uitkering van het UWV hebt is er ook de mogelijkheid om een re-integratiedienst aan te vragen die begeleid wordt door een coach. Er zijn verschillende opties, modulaire re-integratiediensten of een Werkfit-traject. De modulaire re-integratiediensten zijn gericht op het activeren en het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. Een Werkfit-traject is onder andere gericht op het in kaart brengen van de belastbaarheid en jou zoals de naam het zegt ‘Werkfit’ te maken.

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

RI met Chronische klachten_Header_new

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.