Mijn medewerker heeft chronische (pijn)klachten

Nogal wat Nederlandse werknemers heeft last van chronische pijn. Een groot deel hiervan meldt zich ziek, de andere helft werkt gewoon door. Waarom werkt de ene werknemer door en de andere niet? Onderzocht is dat de keuze tussen wel of niet ziekmelden vooral afhangt van het belang van werken en de mate waarin mensen zelf kunnen beïnvloeden hoe zij werken.

Werk blijkt een belangrijke rol te spelen, vooral voor mensen die doorwerken met pijn of klachten. Het gaat verder dan je misschien denkt: werk heeft voor mensen vaak een therapeutische werking. Het kan helpen tegen een mate van pijnbeleving. Wanneer je op de bank zit heb je de hele dag de tijd en de mogelijkheid hieraan te denken. Wanneer je gaat werken, kun je je daarop concentreren en op de sociale contacten met je collega’s. Werk geeft dus afleiding.

Het is voor jou als werkgever lang niet altijd vanzelfsprekend dat je precies weet hoe je hiermee om moet gaan. Het re-integratieproces van een werknemer met chronische (pijn)klachten kan complex zijn voor jou als werkgever, zoals de wet waaraan moet worden voldaan, maar ook hoe je het beste rekening kan houden met de veranderingen en eventuele gevolgen van de aandoening of klachten.

Belangrijk is:

  • De werknemer moet in overleg met een arbeidskundige de belasting geleidelijk opvoeren. Maak hiervoor een vooraf opgesteld tijdspad.
  • De werknemer, werkgever en betrokken behandelaars maken goede afspraken over de manier waarop de re-integratie wordt aangepakt. Regelmatig overleg over hoe dit gaat en hoe het met de werknemer gaat is van belang.
  • De arbeidskundige besteedt vaak vooral aandacht aan de combinatie belemmering(en) en het psycho-sociaal perspectief. Deze integrale aanpak beoogt een duurzame re-integratie.

Inhoudsopgave

Waar loopt mijn werknemer met chronische (pijn)klachten in zijn werk tegenaan? (de gevolgen)

Dit zal voor iedereen anders zijn, afhankelijk van de gevolgen van de chronische (pijn)klachten.

Wat heeft een werknemer nodig om weer in zijn baan terug te komen?

Het is belangrijk dat er tijd en ruimte is voor de werknemer. Werkdruk en stress gaan ten koste van de energie die al beperkt kan zijn. Langzaam kunnen opbouwen is belangrijk! Het moment van terugkeer naar werk bepalen jullie samen op basis van wat jouw werknemer aangeeft te kunnen en de adviezen van de bedrijfsarts.

Hoe kun je jouw werknemer met chronische (pijn)klachten weer beter laten functioneren? Wat kan ik als werkgever doen om je werknemer tijdens de re-integratie te ondersteunen?

Voor jou als werkgever ligt er een balans tussen de werknemer moeten beschermen tegen te snel willen gaan enerzijds en soms een duwtje in de rug te geven anderzijds, om iets gewoon weer te proberen. Jouw medewerker kan mogelijk zijn of haar grenzen nog niet goed inschatten. Het is belangrijk dat jouw medewerker het gevoel van vertrouwen krijgt. Door goed met elkaar in gesprek te blijven over de (on)mogelijkheden en duidelijke werkafspraken te maken kun je jouw werknemer daar waar mogelijk ondersteunen.

Hoe laat ik een werknemer uren opbouwen?

Het stapsgewijs opbouwen van werk met concrete doelen lijkt het beste te werken.  Je kunt uren opbouwen in uren en in werkzaamheden. In eerste instantie begint iemand misschien met werkzaamheden die niet bij zijn of haar oorspronkelijke functie horen. Na verloop van tijd is het verstandig weer de eigen taken uit te proberen en op te bouwen. De taken worden dan weer inhoudelijk opgebouwd. Belangrijk is dat er niet snel sprake is van werk- en tijdsdruk.

Welke werkaanpassingen zijn er mogelijk?

Dit is volledig afhankelijk van de werknemer en de werkplek. Soms zijn kleine aanpassingen al voldoende: een eigen werkruimte, structuur in de werkzaamheden, afbakenen van de werkzaamheden, vaste momenten waarop de werknemer gestoord mag worden etc. Voor mogelijke gevolgen van de behandeling voor het werk of eventuele aanpassingen kan de input van de bedrijfsarts worden gevraagd.

Wat als mijn werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkeren?

Mocht blijken dat jouw werknemer zijn of haar eigen functie niet meer kan uitoefenen dan zullen jullie met elkaar in gesprek moeten gaan en bespreken wat er qua werk nog wel mogelijk is. Indien hier geen mogelijkheid voor is, zal er een tweede spoortraject moeten worden ingezet.

De rol van een re-integratiebureau voor u als werkgever

Er zijn diverse re-integratiebureau’s die specialist zijn in het helpen van mensen die terug willen keren naar hun werk en last ondervinden van lange termijn gevolgen. De re-integratiecoach is er voor zowel de cliënt als de werkgever. Afhankelijk van het eerste of tweede spoor wordt er gekeken met de cliënt, de werkgever en de bedrijfsarts wat haalbaar is op de huidige werkplek (eerste spoor) qua belastbaarheid en werkzaamheden. Indien er een tweede spoortraject wordt ingezet, zal de re-integratiecoach begeleiden om werk elders te vinden. Het re-integratiebureau houdt overzicht over alle wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat zijn wettelijke verplichtingen als werkgever in de re-integratie van mijn werknemer?

-> Leer meer over wetgeving omtrent langdurige ziekte/wet verbetering Poortwachter

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

RI met Chronische klachten_Header_new

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.