Als zorgprofessional omgaan met een patiënt met chronische (pijn)klachten

Klachten tijdig herkennen

In Nederland kampt 1 of de 5 volwassenen met chronische (pijn)klachten. Voor zorgprofessionals gaat het om de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met chronische pijn. Uitgangspunt is het functioneren vanuit medisch, psychisch en sociaal oogpunt. Iedere patiënt verdient maatwerk.

Bij patiënten met deze klachten spelen de onderlinge samenhang tussen somatische, affectieve, sociale en existentiële dimensies een rol. Deze dimensies beïnvloeden de ernst van de pijnperceptie en kwaliteit van leven. Omdat niet altijd direct duidelijk is in welke mate deze dimensies van invloed zijn, is het voor patiënten vaak een lange zoektocht naar de juiste diagnose, behandeling en behandelaar(s). Zij bezoeken vaak veel individuele zorgverlenende disciplines zoals een huisarts, fysiotherapeut, neuroloog, orthopeed, psycholoog, revalidatiearts en of een anesthesioloog-pijnspecialist.

Het stellen van de juiste diagnose en het inzetten van de behandeling duurt vaak lang en brengt soms onnodig veel lijden en kosten met zich mee.

Inhoudsopgave

Ziektelast

In Nederland wordt het voorkomen van chronische pijn geschat op 18 procent. Daarnaast zijn er nog de chronische klachten. De verwachting is dat dit de komende jaren door de vergrijzing verder toe zal nemen. Te denken valt aan artrose, degeneratieve nek- en rugklachten etc. Ook is er een groep patiënten met pijn als gevolg van kanker.

Belangrijk in de aanpak van deze ziektelast is het vormgeven van de juiste zorg op de juiste plaats. En het voorkomen of schrappen van (dure) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door e-health).

De zorg moet afgestemd worden op de kenmerken van de patiënt, zoals de ernst van de problematiek, mentale en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en zijn of haar wensen en behoeften. Met als doel de regie en het eigenaarschap over het eigen functioneren te laten behouden, te bevorderen of te laten herwinnen.

Chronische/lange termijn gevolgen herkennen

Als zorgprofessional is het belangrijk de chronische, lange termijn gevolgen te herkennen.
Het hebben van een chronische ziekte brengt niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale gevolgen met zich mee. Het betekent het leren omgaan met (soms ingrijpende) lichamelijke veranderingen en veelal angst en onzekerheid. De ziekte heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt, maar ook voor mensen in de directe omgeving. Deze gevolgen hebben hun weerslag op de kwaliteit van leven. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en/of aandacht voor deze psychische of sociale gevolgen. Hier moet men zich van bewust zijn.

De juiste benadering van iemand met chronische (pijn)klachten 

Een belangrijke rol van de huisarts of zorgprofessional is het waarborgen van continue en persoonsgerichte zorg en aandacht. Ieders persoonlijke situatie is weer anders en is van meerdere factoren afhankelijk.

Betrokken partijen bij een patiënt met chronische (pijn)klachten

Er zijn vaak diverse zorgprofessionals betrokken bij de patiënt met chronische (pijn)klachten. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts, neuroloog en de bedrijfsarts.

Het proces van re-integratie met chronische (pijn)klachten

Bij een re-integratieproces is sprake van wet- en regelgeving waar zowel de werkgever als cliënt aan moet voldoen.

Daarnaast zal er soms een keuring moeten plaatsvinden voor een arbeidsgeschiktheidspercentage.

Inhoudelijk ziet het re-integratieproces er voor iedereen weer anders uit. Lees hier over weer werken met chronische pijn. Iedereen moet voor zichzelf opnieuw uitvinden wat wel kan en wat niet. Van belang is na te gaan wat de belastbaarheid is van de patiënt. En welke werkzaamheden de patiënt wel of niet meer kan oppakken.

Iemand loopt vast, re-integratie ondersteuning

Het kan ook voorkomen dat iemand vastloopt en gebaat is bij re-integratie ondersteuning. Er zijn diverse bureaus in de markt die hierbij kunnen ondersteunen.

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

RI met Chronische klachten_Header_new

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.