Mijn medewerker heeft langdurige klachten na het coronavirus, wat nu?

Vanwege de pandemie in 2020 door het coronavirus is er een nieuwe patiëntengroep ontstaan: mensen met langdurige klachten ten gevolge van het coronavirus, ofwel Long Covid. Dit betekent dat jij als werkgever mogelijk één of meerdere medewerkers hebt die uitgevallen zijn op het werk. Waar de één snel herstelt, kan het bij de andere werknemer  soms maanden duren en zijn de klachten zelfs chronisch. Er lopen onderzoeken om dit goed in kaart te brengen, maar de lichamelijke gevolgen van het coronavirus moeten niet worden onderschat. Voor jou als werkgever kan dit veel vragen oproepen, want wat betekent dit voor het werk? Kan mijn werknemer nog terugkeren naar zijn oude baan? Hoe lang duurt het voordat mijn werknemer weer terug is? Wordt mijn werknemer weer helemaal de oude?

Dit zijn allemaal vragen die op dit moment nog lastig te beantwoorden zijn. Wel zijn er algemene tips en adviezen over ziekteverzuim bij werknemers:

  • Houdt goed contact om op de hoogte te zijn van de situatie. In overleg met jouw werknemer kan het ook behulpzaam zijn als jij de andere collega’s op de hoogte stelt.
  • Wees oplettend of jouw werknemer de juiste zorg en ondersteuning krijgt. De gevolgen van het coronavirus, een IC-opname, en alles daaromheen kunnen ingrijpend zijn (lichamelijk, maar ook emotioneel). Denk hierbij aan een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een (neuro)psycholoog, of zelfs ambulante begeleiding voor thuis.
  • Schakel indien nodig op tijd re-integratie hulp in.
  • Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van jouw wettelijke verplichtingen als werkgever.

Inhoudsopgave

Waar loopt mijn werknemer na het coronavirus in zijn werk tegen aan? (de gevolgen)

Op dit moment lijken de gevolgen van het coronavirus erg breed, waarbij er zowel lichamelijke klachten zijn (bijv. benauwdheid), maar ook cognitieve klachten (zoals concentratieproblemen). Hierbij kan jouw werknemer problemen ervaren met het volhouden van het werk door beperkte energie, kortademigheid of pijn. Dit maakt het werk natuurlijk onprettig. Daarnaast kan het zijn dat jouw werknemer zijn/haar taken minder goed kan doen vanwege de cognitieve klachten. Zo kan hij/zij zich mogelijk minder goed concentreren, of wordt informatie sneller vergeten. Jouw werknemer kan dus zowel moeite hebben met het aantal uren werk, als het uitvoeren zelf. Wees daarnaast ook oplettend op somberheid of angst.  

 

H2: Wat heeft een werknemer nodig om weer in zijn baan terug te laten komen

Het belangrijkste tijdens een re-integratieproces is tijd en geen druk. Een bedrijfsarts kan advies geven over de stappen, maar zorg er altijd voor dat jullie goed in gesprek blijven. Vooral omdat het nog onduidelijk is wat de prognose van de klachten is. Het kan zijn dat er  tussentijds bijgesteld moet worden. Daarnaast heeft het ervaren van druk een negatief effect op onze gesteldheid, waardoor klachten ook juist kunnen toenemen. Richt je op de competenties in plaats van op de beperkingen.

 

Hoe laat ik mijn werknemer opbouwen?

Het opbouwen in het werk kan een proces van trial and error zijn. Het is belangrijk om vooraf doelen te stellen, maar er moet vooral ook de mogelijkheid zijn om dit tussendoor aan te passen. Afhankelijk van hoe lang iemand is uitgevallen, en hoe ernstig de resterende klachten zijn, kan dit bij iedereen anders zijn. Blijf met korte momenten ertussen evalueren hoe het gaat. Het kan zijn dat je eerst start met überhaupt naar het werk te komen en daar eerst te wennen. Misschien is het eerst alleen mogelijk om werkzaamheden uit te proberen die niet bij zijn/haar oorspronkelijke functie horen. Later zal dit stapsgewijs uitgebreid worden. Houdt er rekening mee dat het uitbreiden in uren niet gelijk staat aan het uitbreiden in taken. Het één kan gemakkelijker zijn dan het ander, afhankelijk van de klachten die iemand heeft.

Juist wanneer er sprake is van een beperkte belastbaarheid (minder energie dan voorheen, sneller moe, al moe zijn bij opstaan) is het van belang om extra aandacht te besteden aan de energieverdeling. Er moet altijd een goed evenwicht zijn tussen de inspanning op het werk en de energie die overblijft voor thuis. Jouw werknemer zal mogelijk snel weer aan het werk willen gaan zoals hij/zij dat voorheen altijd deed. Hierbij kan hij/zij over zijn grenzen blijven gaan. Het is goed om hier als werkgever oplettend op te zijn.  

 

Welke werkaanpassingen zijn er mogelijk?

Werkaanpassingen zijn bij chronische klachten belangrijk bij een re-integratieproces. Dit vergt voornamelijk van jou als werkgever flexibiliteit. Afhankelijk van de werkplek zijn soms kleine aanpassingen al voldoende: een eigen werkruimte, meer structuur in de werkzaamheden, afbakenen van werkzaamheden, etc. Soms zijn er grotere aanpassingen nodig, zoals een andere functie.

 

Wat als mijn werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkomen?

Een disfunctionerend werknemer door Long Covid, wat nu? Dit hoeft niet altijd te betekenen dat een werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkomen, maar wanneer dat wel het geval is zal er gekeken moeten worden naar een andere functie die wel passend is. Indien hier ook geen mogelijkheid voor is, zal er een tweede spoortraject ingezet moeten worden.

 

De rol van een re-integratie bureau voor u als werkgever

Het re-integratieproces is niet altijd ge makkelijk, vooral in deze situatie waarbij er eigenlijk nog maar weinig bekend is over de langdurige klachten na het coronavirus (Long Covid) en het beloop daarvan. De combinatie van lichamelijke klachten en cognitieve klachten maakt het tevens extra lastig. Daarnaast moet je ook voldoen aan de wetgeving na langdurige ziekte. Dit is niet voor iedereen gesneden koek.

Een re-integratiebureau kan jou ondersteunen in het re-integratieproces, waarbij zij overzicht houden over alle wettelijke verplichtingen, maar ook voor zowel de client als werkgever klaar staan om het proces te begeleiden. WijDoen is specialist in het begeleiden van mensen met langdurige klachten na een aandoening en biedt zich daarom bij Long Covid ook graag aan voor hulp. Afhankelijk van het 1e of 2e spoor wordt er gekeken met cliënt(e), de werkgever en de bedrijfsarts wat haalbaar is binnen de huidige werkplek (1e spoor) qua belastbaarheid en werkzaamheden. Indien er een 2e spoortraject ingezet wordt, zal de re-integratiecoach begeleiden om werk elders te vinden.  

Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen als werkgever in de re-integratie van mijn werknemer?

 Klik voor meer informatie omtrent Wetgeving over langdurige ziekte/Wet verbetering Poortwachter

 

U bevindt zich hier:

Hulp bij restklachten..

man-kijkt-in-camera

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.