Weer werken na kanker, wat betekent dat voor mij?

Weer werken na kanker

Wanneer je leven en functioneren verandert door kanker kunnen er veel vragen ontstaan over de toekomst, waaronder het hervatten van werk. Zo kan het zoeken zijn wanneer je wel weer en wanneer je niet meer kunt werken. Dit wordt onder andere bepaald door de keuring van het UWV die uitwijst of je nog betaald werk kunt verlenen of niet.

Lees hier meer over de wetgeving over langdurige ziekte.

Wanneer is het juiste moment?

Wanneer je de diagnose kanker hebt gekregen, komt er veel op je af. Waarschijnlijk gaat eerst alle aandacht uit naar de ziekte. Werk komt even op de tweede plaats. Toch is het goed om na de eerste schok ook weer over werk na te denken. Kanker heeft bijna altijd gevolgen voor je werk. Het juiste moment om weer aan het werk te gaan zal voor iedereen verschillend zijn. Er is geen eenduidig moment waarop de re-integratie wordt gestart. Wel is het belangrijk om voldoende rust te ervaren om weer aan de slag te kunnen. Ook is het van belang om een goede balans te vinden in de thuissituatie. Wanneer iemand thuis al zo goed mogelijk met de nieuwe situatie leert omgaan, zal dit het re-integreren ook bevorderen. Gedurende de re-integratie is de balans privé en werk belangrijk. Aan het begin kost dit misschien veel energie, maar uiteindelijk hoort dit meer in balans met elkaar te komen.

Inhoudsopgave

Tips en adviezen

 • Bespreek met je (bedrijfs)arts hoe het verder moet met je werk.
 • Vraag eventueel advies van een bedrijfsarts met specialisatie oncologie.
 • Informeer jezelf goed over je rechten, plichten en mogelijkheden
 • Houd contact met je werkgever (als je die hebt) en met collega’s.
 • Bepaal in overleg met je artsen en werkgever wanneer weer het juiste moment is om weer aan het werk te gaan.

Terug naar je oude baan?

Of terugkeer naar je oude baan mogelijk is hangt van verschillende aspecten af, en dat zal voor iedereen verschillend kunnen uitpakken. In overleg met je (bedrijfs-)arts en werkgever kan dit worden bepaald. Wanneer wordt afgesproken dat het mogelijk is om in je oude baan te re-integreren zal er een eerste spoortraject worden ingezet. Hierbij wordt een bedrijfsarts betrokken om jouw re-integratie te begeleiden. Het is belangrijk om duidelijke afspraken met jouw werkgever te maken over de re-integratie.

Ander werk?

Als werken in je oude baan niet meer mogelijk blijkt, kan in overleg met je werkgever besproken en bekeken worden of er ander werk binnen het bedrijf voorhanden is. Mocht dit niet lukken dan moet je misschien buiten het bedrijf kijken. In dit geval wordt een tweede spoortraject in gang gezet. Aangezien dit een lastige situatie kan zijn, kan het behulpzaam zijn je te laten ondersteunen door een re-integratiebureau.

Arbeidsongeschikt?

Het kan ook voorkomen dat werken na de behandeling niet meer (goed) lukt. Dit kan van tijdelijke of langere aard zijn. Het UWV beoordeelt dan je situatie en bepaalt of je voor een deel of geheel arbeidsongeschikt wordt. Dit houdt in dat het UWV op dat moment geen mogelijkheden ziet om betaald werk te kunnen verrichten. Dit houdt echter niet in dat dit in de toekomst ook niet mogelijk is.

Het re-integratieproces met of na kanker

Opbouwen van werk

Bouw rustig op als je weer aan het werk gaat. En zoek hulp als werken na de behandeling niet (goed) meer lukt. Het brein en het lichaam moeten weer wennen aan de activiteiten, dit werkt het beste met kleine stappen.

Welke beperkingen kan ik tegenkomen in mijn werksituatie en hoe ga ik daarmee om?

Je bent vol goede moed weer aan het werk gegaan. Toch lukt het niet meer om je werk te doen zoals je gewend was. Dit kan te maken hebben met lichamelijke of psychische klachten, zoals vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, verminderde conditie, angst voor terugkeer van kanker, verwerkingsproblemen (rouw, angst, depressie), verminderde belastbaarheid of neuropathieklachten. Je kunt nog lang na de behandeling last hebben van dit soort klachten. Ook lichamelijke beperkingen kunnen werken lastiger maken.

Wat kun je dan doen?

 • Overleg met de bedrijfsarts.
 • Vraag advies van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).
 • Vraag zo nodig advies aan een arbeidsdeskundige of aan een maatschappelijk werker.
 • Bedenk wat je nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld: een rustige werkplek, vaker thuiswerken, andere werkzaamheden of meer pauzes. Overleg daarna met je leidinggevende wat er mogelijk is.
 • Meld je (deels) ziek als (nieuwe) aanpassingen niet helpen.
 • Informeer je collega’s dat werken minder goed gaat dan je had gehoopt. Vertel wat je wel en niet kunt en probeer samen naar oplossingen te zoeken. Hiermee creëer je begrip en verminder je de kans op irritaties.
 • Probeer te accepteren dat het tijd kost om te herstellen van kanker. Het gaat vaak met vallen en opstaan.

Wat kan een re-integratiecoach voor mij doen?

Er zijn diverse re-integratiebureau’s die specialist zijn in het helpen van mensen die terug willen keren naar hun werk en last ondervinden van chronische klachten. Zij kunnen als gesprekspartner dienen, adviezen geven en jou bijstaan in het proces in het vinden van een geschikte werk(ervarings)plek. Succesvol re-integreren is niet alleen afhankelijk van de ernst van de ziekte, maar ook van de manier waarop het wordt gedaan. WijDoen is gespecialiseerd in re-integratie met mensen na kanker, en kan helpen! 

Mijn werkgever heeft nog geen kennis over kanker, wat kan ik hem hierover vertellen?

Het is belangrijk om jouw werkgever en naaste collega’s te betrekken in jouw proces. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat zowel jij als jouw werkgever weten waar jullie aan toe zijn, waardoor onnodige druk of onbegrip kan worden vermeden.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Je werkgever is samen met jou verantwoordelijk om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Een bedrijfsarts wordt betrokken als iemand uitvalt en geeft advies aan jou en aan de werkgever ten aanzien van de re-integratie. Hij of zij begeleidt je tijdens je ziekte en bij de terugkeer naar het werk. Jouw situatie wordt in kaart gebracht en jouw re-integratie geëvalueerd. Het is belangrijk om vanaf het begin contact te hebben met de bedrijfsarts. Je spreekt de bedrijfsarts eens in de 6 tot 12 weken, soms kan dit ook telefonisch als je bijvoorbeeld niet live kunt komen. Je hebt de plicht om bij de bedrijfsarts te verschijnen, behalve als dat echt niet mogelijk is vanwege je klachten. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Hij of zij mag je privégegevens en medische gegevens niet delen met je werkgever, huisarts of specialist zonder jouw toestemming. Het kan zijn dat de bedrijfsarts informatie nodig heeft van je behandelend arts, ook in dit geval mag er alleen informatie gegeven worden met jouw toestemming. Tot slot zijn er ook nog bedrijfsartsen gespecialiseerd in kanker.

Ik heb geen werk

Het kan ook voorkomen dat je ziek wordt wanneer je al werkloos bent. Het re-integreren op een werkplek kan hierdoor lastiger zijn. Dit omdat het opbouwen van uren bij een nieuwe werkplek minder vanzelfsprekend is. Zo kan het moeilijker zijn om te weten hoeveel uren en welke taken je aankunt. Lees daarom hieronder meer over re-integreren na kanker wanneer je geen werk hebt. 

Hoe bereid ik mij goed voor om weer aan het werk te gaan? Wanneer weer solliciteren?

Je hebt kanker (gehad), bent behandeld en wilt weer gaan solliciteren. Dit moment is persoonlijk en mogelijk ook afhankelijk van jouw omstandigheden. Belangrijk is dat je thuissituatie in balans is. Zelfkennis is van belang bij het solliciteren; wat kun je wel of niet aan, hoeveel uren zou je kunnen en willen werken etc. Probeer je goed te oriënteren en focus op je mogelijkheden. Als je een uitkering bij het UWV hebt, kun je een “Naar werk” traject aanvragen. Hierbij ondersteunt een jobcoach jou bij het vinden van een baan.

Wat vertel ik wel/niet over mijn ziekteproces tijdens solliciteren?

In de wet staat dat je in een cv of tijdens een sollicitatiegesprek niets hoeft te melden over je gezondheid of ziekteverleden. Werkgevers mogen er ook niet naar vragen.

Je bent wél verplicht om zaken aan te geven die je beperken bij het uitoefenen van de functie. Als je bijvoorbeeld aangepaste werktijden nodig hebt of taken niet kunt uitvoeren, moet je dat melden. Dat hoeft niet meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek maar wel voor je in dienst treedt. Het arbeidsvoorwaardengesprek kan hiervoor een goed moment zijn.

Op korte termijn lijkt het misschien niet slim om te vertellen dat je kanker hebt gehad. Sommige werkgevers hebben een negatief beeld van de ziekte en vinden het risicovol om iemand in dienst te nemen die kanker heeft gehad.

Op de lange termijn biedt vertellen wel voordelen. Je kunt dan afspraken maken met je nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld over aanpassingen in werk(tijden) of werkplek, controles en doktersbezoeken.

Andere redenen om het wel te vertellen zijn:

 • Je hoeft niet te zwijgen over iets wat een grote invloed heeft (gehad) op je leven.
 • Het is prettiger om te werken voor een werkgever die begrip heeft voor je verleden.
 • Wanneer je ziekteverleden je werk beïnvloedt, bestaat de kans dat je nieuwe werkgever je alsnog ontslaat.

Werk is een te grote stap, wat nu?

Als je het gevoel hebt dat werken nog een te grote stap is kun je proberen dagritme op te bouwen door bijvoorbeeld als vrijwilliger te gaan werken of ergens een stage te lopen. Je bouwt dan weer arbeidsritme op en kunt bekijken/voelen hoe het met je gaat. Mogelijk is er na enige tijd wel de energie om op zoek te gaan naar werk en een baan uit te oefenen. Als je een uitkering van het UWV hebt is er ook de mogelijkheid om een re-integratiedienst aan te vragen die begeleid wordt door een coach. Er zijn verschillende opties, modulaire re-integratiediensten of een Werkfit-traject. De modulaire re-integratiediensten zijn gericht op het activeren en het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. Een Werkfit-traject is onder andere gericht op het in kaart brengen van de belastbaarheid en jou zoals de naam het zegt ‘Werkfit’ te maken.

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

vrouw kijkt uit raam

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.