Mijn werknemer heeft kanker (gehad), wat nu?

Mijn medewerker heeft kanker (gehad), wat nu?

Wanneer jouw werknemer getroffen wordt door kanker kan dat ook veel invloed hebben op zijn/haar werk, en dus ook op jou als werkgever. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat je precies weet hoe je hiermee om moet gaan. Het re-integratieproces van een werknemer met of na kanker kan complex zijn voor jou als werkgever, zoals de wet waaraan moet worden voldaan, maar ook hoe je het beste rekening kan houden met de veranderingen en eventuele gevolgen van de ziekte.

Inhoudsopgave

Waar loopt mijn werknemer na kanker in zijn werk tegenaan? (de gevolgen)

Gevolgen en restverschijnselen van kanker zijn vaak: vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratieproblemen, geheugenproblemen en neuropathie (zenuwpijn).

Wat heeft een werknemer nodig om weer in zijn baan terug te komen?

Het is belangrijk dat er tijd en ruimte is voor de werknemer. Werkdruk en stress gaan ten koste van de energie die al beperkt kan zijn. Langzaam kunnen opbouwen is belangrijk! Het moment van terugkeer naar werk bepalen jullie samen op basis van wat jouw werknemer aangeeft te kunnen en de adviezen van de bedrijfsarts. Deze kan ook informatie over de behandeling en behandelduur opvragen bij de behandelend arts of de (oncologie) verpleegkundige. Uiteraard kan dit alleen met toestemming van jouw medewerker.

Tips zijn:

  1. Blijf met elkaar in gesprek
  2. Ondersteun leidinggevende en collega’s
  3. Doorbreek het eventuele taboe op de werkvloer
  4. Zoek en regel de juiste expertise
  5. Stuur op benutbare mogelijkheden

Hoe kun je jouw werknemer met/na kanker weer beter laten functioneren? Wat kan ik als werkgever doen om je werknemer tijdens de re-integratie te ondersteunen?

Voor jou als werkgever ligt er een balans tussen de werknemer moeten beschermen tegen te snel willen gaan enerzijds en soms een duwtje in de rug te geven anderzijds, om iets gewoon weer te proberen. Jouw medewerker kan mogelijk zijn of haar grenzen nog niet goed inschatten. Het is belangrijk dat jouw medewerker het gevoel van vertrouwen krijgt. Door goed met elkaar in gesprek te blijven over de (on)mogelijkheden en duidelijke werkafspraken te maken kun je jouw werknemer daar waar mogelijk ondersteunen.

Hoe laat ik een werknemer uren opbouwen?

Het stapsgewijs opbouwen van werk met concrete doelen lijkt het beste te werken.  Je kunt uren opbouwen in uren en in werkzaamheden. In eerste instantie begint iemand misschien met werkzaamheden die niet bij zijn of haar oorspronkelijke functie horen. Na verloop van tijd is het verstandig weer de eigen taken uit te proberen en op te bouwen. De taken worden dan weer inhoudelijk opgebouwd. Belangrijk is dat er niet snel sprake is van werk- en tijdsdruk.

Welke werkaanpassingen zijn er mogelijk?

Dit is volledig afhankelijk van de werkplek. Soms zijn kleine aanpassingen al voldoende: een eigen werkruimte, structuur in de werkzaamheden, afbakenen van de werkzaamheden, vaste momenten waarop de werknemer gestoord mag worden etc. Voor mogelijke gevolgen van de behandeling voor het werk of eventuele aanpassingen kan de input van de bedrijfsarts worden gevraagd.

Wat als mijn werknemer niet meer in zijn eigen functie kan terugkeren?

Mocht blijken dat jouw werknemer zijn of haar eigen functie niet meer kan uitoefenen dan zullen jullie met elkaar in gesprek moeten gaan en bespreken wat er qua werk nog wel mogelijk is. Als hier ook geen mogelijkheid voor is, zal er een tweede spoortraject moeten worden ingezet.

De rol van een re-integratiebureau voor u als werkgever

Er zijn diverse re-integratiebureau’s die specialist zijn in het helpen van mensen die terug willen keren naar hun werk en last ondervinden van lange termijn gevolgen. De re-integratiecoach is er voor zowel de cliënt als de werkgever. Afhankelijk van het eerste of tweede spoor wordt er gekeken met de cliënt, de werkgever en de bedrijfsarts wat haalbaar is op de huidige werkplek (eerste spoor) qua belastbaarheid en werkzaamheden. Als er een tweede spoortraject wordt ingezet, zal de re-integratiecoach begeleiden om werk elders te vinden. Het re-integratiebureau houdt overzicht over alle wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat zijn wettelijke verplichtingen als werkgever in de re-integratie van mijn werknemer?

-> Klik voor meer informatie omtrent Wetgeving over langdurige ziekte/Wet verbetering Poortwachter

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

vrouw kijkt uit raam

klik voor meer informatie

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen via onze LinkedIn pagina

Postbus 30115

8003 CC Zwolle

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Ontvang onze nieuwsbrief.

Website Development by Nomad Cartel

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.