Als zorgprofessional omgaan met iemand met kanker

Klachten tijdig herkennen

Klachten tijdig herkennen

Eén op de drie mensen krijgt kanker. Een van de belangrijkste uitdagingen voor zorgprofessionals is het schatten van de kans dat een symptoom het eerste signaal is van kanker. Juist bij een vroege diagnose verbetert de overlevingskans sterk. Huisartsen worden dagelijks geconfronteerd met potentieel alarmerende symptomen. Veel organisaties die zich met kanker bezighouden, wijzen patiënten actief op alarmsymptomen waarmee men naar de huisarts zou moeten gaan. Bij gebrek aan goede schattingen is de voorspellende waarde van zo’n spontaan geuite reden om de huisarts te bezoeken echter onzeker.

Inhoudsopgave

Chronische/langetermijn-gevolgen van kanker herkennen

Als zorgprofessional is het belangrijk de chronische, langetermijngevolgen van kanker te herkennen. Chemotherapie kan schadelijke effecten hebben op de lange termijn.

Langetermijngevolgen van chemotherapie die veel voorkomen zijn:

 • botontkalking
 • concentratieverlies en geheugenproblemen
 • gehoorschade
 • hartschade
 • menstruatiestoornissen
 • neuropathie: beschadigingen aan zenuwuiteinden
 • nierschade
 • onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid
 • seksuele stoornissen
 • vermoeidheid
 • vervroegde overgang

De juiste benadering van iemand na/met kanker

De huisarts of zorgprofessional ziet kankerpatiënten in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. Een belangrijke rol van de huisarts of zorgprofessional is daarom het waarborgen van continue en persoonsgerichte zorg en aandacht.

Betrokken partijen bij een kankerpatiënt

Er zijn vaak diverse zorgprofessionals betrokken bij de (ex-)kankerpatiënt. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts, neuroloog, revalidatiearts en de bedrijfsarts.

Het proces van re-integratie bij kanker

Als iemand kanker heeft overwonnen, is het niet altijd even gemakkelijk om weer aan het werk te gaan. Veel (ex-)patiënten ondervinden hierbij problemen. Het blijkt dat veel mensen die kanker hebben gehad moeilijkheden ondervinden als ze weer aan het werk gaan. De behandeling tegen kanker heeft effect op het lichaam en de hersenen. Deze bijwerkingen zijn vaak niet meetbaar, wat het lastig maakt. Als iemand is genezen, verwachten werkgevers en collega’s vaak dat hij weer de oude is. Maar dat is helaas vaak niet zo, iemand wordt niet altijd weer helemaal de oude. Iedereen moet voor zichzelf opnieuw uitvinden wat wel kan en wat niet. Van belang is na te gaan wat de belastbaarheid is van de patiënt en welke werkzaamheden de patiënt wel of niet meer kan oppakken.

Iemand loopt vast, re-integratie ondersteuning

Het kan ook voorkomen dat iemand vastloopt en gebaat is bij re-integratie onderstening. Er zijn diverse bureaus in de markt die hierbij kunnen ondersteunen. WijDoen is daar een voorbeeld van en kan als gesprekspartner dienen en adviezen geven als een patiënt weer aan het werk wil gaan of gaat. Zie hier de pagina voor re-integreren na kanker. 

 

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

vrouw kijkt uit raam

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.