Weer werken met NAH, wat betekent dat voor mij?

Wanneer je leven en functioneren veranderd door Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen er veel vragen ontstaan over de toekomst, waaronder het hervatten van werk. Zo kan het zoeken zijn wanneer je wel weer en wanneer je niet meer kunt werken. Dit wordt onder andere bepaald door de keuring van het UWV die uitwijst of je nog betaald werk kunt verlenen of niet.

Lees hier meer over de Wetgeving omtrent langdurige ziekte

Hieraan vooraf is er echter meestal al een periode waarin er stappen genomen worden in het re-integratieproces. Je wilt weer bij je huidige werkgever aan de gang gaan, of moet opzoek naar een nieuwe baan. Hierbij kan het hebben van NAH ervoor zorgen dat je niet meer op dezelfde manier kunt werken als voorheen (lees hier over de gevolgen van NAH).

Wanneer het gaat om re-integratie met NAH is het belangrijk dat dit op de juiste manier wordt gedaan. Hierdoor is met succes re-integreren mogelijk, echter zal dit vaak niet meer 100% op dezelfde manier zijn als voor het hebben van NAH. Hierbij is er meestal sprake van aanpassingen in het takenpakket/functie en/of reductie in werkuren. Soms is dan het resultaat dat u gedeeltelijk of nog halve dagen zult werken

Inhoudsopgave

Werk hervatten na Niet-aangeboren hersenletsel

Wanneer is het juiste moment?

Er is geen eenduidig moment waarop de re-integratie gestart wordt. Wel is het belangrijk om voldoende rust te ervaren om weer aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast is het van belang om eerst een goede balans te vinden in de thuissituatie. Wanneer je thuis al zo goed mogelijk met de nieuwe situatie leert omgaan, zal dit uiteindelijk ook het re-integreren bevorderen. Gedurende de re-integratie is de balans tussen privé en werk altijd belangrijk, waarbij het werk niet ten koste moet gaan van de energie thuis. Aan het begin kan dit soms onvermijdelijk zijn, maar dit hoort uiteindelijk af te nemen.

Terug naar je oude baan?

Wanneer samen met jouw werkgever wordt afgesproken dat het mogelijk is om in je oude baan terug te keren zal er een eerste spoortraject in gang gezet worden. Hierbij wordt een bedrijfsarts betrokken om jouw re-integratie te begeleiden. Het is altijd belangrijk om duidelijke afspraken met jouw werkgever te maken over de re-integratie. Daarnaast zal niet iedereen de gevolgen van NAH begrijpen, waardoor het wordt aangeraden om jouw werkgever en/of betrokken collega’s mee te nemen in jouw proces. Zo worden onduidelijkheden of onbegrip vermeden.

Ander werk?

Wanneer de werkgever of jijzelf besluit dat het niet meer mogelijk is om terug te keren naar de oude werkplek, zal er ander werk gezocht moeten worden. In dit geval wordt een tweede spoortraject in gang gezet. Dit kan echter meer belastend zijn dan het onderzoeken van mogelijkheden bij de oude werkgever, waardoor dit meestal niet de voorkeur heeft. In sommige gevallen is dit echter niet haalbaar en wordt er dus besloten dat er een nieuwe baan gevonden moet worden. In beide gevallen kan het behulpzaam zijn om een re-integratiecoach in te schakelen. WijDoen kan hierin helpen! 

Arbeidsongeschikt?

Wanneer de gevolgen zodanig belemmerend zijn voor de werksituatie, kan het resultaat zijn dat je arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dit houdt in dat het UWV op dat moment geen mogelijkheden ziet om betaald werk te kunnen verlenen. Dit houdt echter niet in dat dit in de toekomst ook niet mogelijk is.

Het re-integratie proces met Niet-aangeboren hersenletsel

Opbouwen van werk

Het is vooral van belang om de re-integratie rustig op te bouwen. Het brein en het lichaam moet weer wennen aan de activiteiten, waarbij dit het beste werkt met kleine stappen. Zie dit als een soort spier die langzaam weer zwaarder belast wordt.

Welke beperkingen kan ik tegenkomen in mijn werksituatie en hoe ga ik daar mee om?

Ten gevolge van NAH kunnen er helaas op veel verschillende domeinen klachten ontstaan. Lees hier meer over de gevolgen van NAH. Dit betekent dat het werk mogelijk bemoeilijkt wordt door lichamelijke beperkingen, zoals minder kracht, echter kan het ook zijn dat het werk lastiger wordt door cognitieve en/of energetische klachten. Dit zijn de onzichtbare gevolgen van NAH; deze zijn niet aan de buitenkant te zien. Hieronder volgen een aantal tips over het re-integreren met NAH. 

Stel grenzen voor jezelf en probeer binnen deze grenzen te blijven.
Bepaal voor jezelf een niveau van functioneren waarbij je je werk nog op voldoende niveau kan uitvoeren en de klachten dragelijk zijn. Dit is het startpunt, en als dat in balans is is het mogelijk om te kijken naar uitbreiding in taken- en uren.

Re-integratie is een proces van trial & error.
Verwacht niet dat het re-integreren enkel een stijgende lijn is. Helaas is er geen eenduidige “handleiding” hoe om te gaan met de gevolgen van NAH, aangezien ieder hersenletsel uniek is. Re-integreren is daarom ook een proces van trial en error. Door het rustig op te bouwen is het makkelijker om direct te achterhalen wat te veel of te lastig is geweest, om hier vervolgens weer op te kunnen anticiperen. Dit maakt de “terugval” waarschijnlijk kleiner, waarbij je sneller weer terug op het juiste pad kunt komen. Overbelast jezelf niet door enthousiasme.

Niet alleen wat je doet, maar ook de manier waarop je het doet is belangrijk.
Denk hierbij aan zo min mogelijk omgevingsprikkels (zowel visueel, als auditief). Doe één taak tegelijk, met zo min mogelijk afleiding (bijv. even een vraag van een collega tussendoor is al afleiding waardoor je moet schakelen). Breng waar mogelijk structuur aan: maak gebruik van to do’s, schrijf informatie op, schrijf de stappen uit, begin de dag met voldoende voorbereidingstijd.  

Wat kan een re-integratiecoach voor mij doen?

Succesvol re-integreren is dus niet alleen afhankelijk van de ernst van het letsel, maar ook de manier waarop het wordt gedaan. WijDoen is gespecialiseerd in re-integreren met mensen met NAH en kan helpen! Op basis van onderzoek door middel van een neuropsychologische intake of neuropsychologisch onderzoek wordt er in kaart gebracht wat de gevolgen/beperkingen zijn, om vervolgens samen met de coach naar mogelijkheden te kunnen kijken.

Mijn werkgever heeft nog geen kennis over Niet-aangeboren hersenletsel, wat kan ik hem hierover vertellen?

Mensen met hersenletsel kunnen onbegrepen worden of sneller druk ervaren. Dit kan uiteindelijk weer ten koste gaan van de energie die er nodig is voor de werkhervatting. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak niet aan de buitenkant te zien, en helaas heeft niet iedereen voldoende kennis hierover. Hierdoor is het belangrijk om jouw werkgever en naaste collega’s te betrekken in jouw proces. Duidelijke afspraken zorgen er voor dat zowel jij als jouw werkgever weten waar jullie aan toe zijn, waardoor onnodige druk of onbegrip vermeden kan worden.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts wordt betrokken als iemand uitvalt, en geeft advies aan de werkgever en de werknemer m.b.t. de re-integratie. Hij gaat zowel in gesprek met de werknemer als de werkgever om de situatie in kaart te brengen en stapsgewijs de re-integratie te evalueren. Hij begeleidt het proces en maakt één keer in de zes weken een verslag op.

Ik heb geen werk, wat nu?

NAH kan jou natuurlijk ook overkomen wanneer je al werkloos bent. Hierbij is het dus altijd alleen mogelijk om bij een nieuwe werkplek te re-integreren, wat het vaak lastiger maakt. Dit omdat de mogelijkheid van het opbouwen van uren bij een nieuwe werkplek minder vanzelfsprekend is. Zo kan het moeilijker zijn om te weten hoeveel uren en welke taken nog passend zijn bij de beperkingen die je hebt. Lees hier enkele adviezen over het weer naar werk gaan.

Hoe bereid ik mij goed voor om weer aan het werk te gaan?

Voordat je weer aan het werk gaat, is allereerst een juiste balans in de thuissituatie van belang. Soms is het hierbij nodig om extra hulp in te schakelen. Denk hierbij aan een ambulant begeleider. Het is echter begrijpelijk dat dit in sommige situaties niet mogelijk is vanwege financiële druk.

Probeer je allereerst goed te oriënteren. Het is goed mogelijk dat je voorheen werk deed, die je vanwege de veranderingen/beperkingen niet meer kunt uitvoeren. Het kan behulpzaam zijn om een goede vriend of familielid (of een re-integratiecoach) hierbij te laten helpen. Focus op jouw mogelijkheden.

Indien je een uitkering bij het UWV krijgt kan je een “naar werk” traject aanvragen. Hierbij ondersteunt een re-integratiecoach jou bij het vinden van een baan.

Wanneer weer solliciteren?

Wanneer het goed voelt om weer aan de slag te gaan kan voor iedereen anders zijn. Het wordt wel aangeraden om eerst goed te weten wat je kan en graag wilt. Belangrijk hierin is dat je stappen hebt gemaakt in jouw verwerkingsproces en jouw belastbaarheid in kaart hebt gebracht. 

Wat vertel ik wel/niet over mijn hersenletsel tijdens solliciteren?

Openheid is altijd belangrijk. Dit maakt dat jullie van beide kanten reële verwachtingen kunnen scheppen, en tevens kunnen sommige gevolgen niet verzwegen worden. Bedenk voorafgaand goed hoe je jezelf gaat verwoorden. Focus op de sterke kanten, maar probeer de zwakke kanten niet te vermijden. Het kan behulpzaam zijn om jouw sollicitatiebrief en -gesprek goed voor te bereiden met iemand anders. 

Werk is een te grote stap, wat nu?

Zoals benoemd is het belangrijk voordat je aan het werk gaat eerst goed te weten wat je kan. Wanneer werk een te grote stap is, en je een uitkering krijgt bij het UWV, is er de mogelijkheid om re-integratiediensten aan te vragen die begeleidt worden door een coach, waaronder een re-integratiecoach van WijDoen. Hierbij bestaan twee verschillende opties: Modulaire re-integratiediensten of een Werkfit- traject. De modulaire re-integratiediensten zijn o.a. gericht op het activeren en het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. Een Werkfit-traject is o.a. gericht op het in kaart brengen van de belastbaarheid en jou, zoals de naam het zegt, “werkfit” te maken.

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.