Wat je moet weten over de WIA

Als een werknemer door ziekte minder of niet meer kan werken kan hij een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Welke WIA-uitkering krijg ik als ik arbeidsongeschikt ben?

Er bestaat een WGA-uitkering en een IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Je krijgt een WGA-uitkering als je 2 jaar of langer ziek bent, dus de wachttijd van 104 weken hebt doorlopen, 35% of meer arbeidsongeschikt bent en nu of in de toekomst mogelijk gedeeltelijk kan werken.

Je krijgt een IVA-uitkering als je volledig arbeidsongeschikt bent en niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat je herstelt. Dan ben je naast volledig ook duurzaam arbeidsongeschikt.

Een verzekeringsarts bij het UWV beoordeelt de medische situatie van een werknemer en een arbeidsdeskundige stelt daarna de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

U bevindt zich hier:

Re-integreren ...

klik voor meer informatie

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.