Picture of wijdoenadmin

wijdoenadmin

Mentale belastbaarheid in kaart brengen bij Long Covid

Regelmatig krijgen wij de vraag om een neuropsychologisch onderzoek (NPO) of mentaal duur belastbaarheidsonderzoek (MDBO) uit te voeren bij mensen met Long Covid.

Dit is voor onze neuropsychologen altijd een lastige overweging, omdat bij mensen met Long Covid uit een NPO vaak geen grote bijzonderheden naar voren komen en een MDBO te belastend kan zijn.

Mensen met Long Covid hebben namelijk vaak geen cognitieve stoornissen (wat bij een NPO wordt onderzocht), ondanks dat ze wel cognitieve klachten ervaren. En een testdag van een MDBO duurt 6,5 uur, wat voor mensen met Long Covid erg lang is. Daar komt ook nog eventuele reistijd bij. Het is daarom niet altijd verantwoord om het onderzoek uit te voeren. Goed overleg met de betreffende bedrijfsarts is hierbij van belang. Ook moet er flexibiliteit ingebouwd worden op de testdagen om tussentijds een onderzoek af te breken wanneer het toch te intensief blijkt te zijn.

Desondanks hebben wij al een aantal mentaal duur belastbaarheidsonderzoeken uitgevoerd bij mensen met Long Covid. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Zo wordt tijdens een MDBO duidelijk wat er gebeurt als iemand zich langdurig mentaal inspant, ofwel een bijna volledige werkdag. Belangrijk voor ons is om dan te onderzoeken of op de dag zelf, maar ook op de dagen erna, er méér vermoeidheid ontstaat dan verwacht zou worden bij een gezond persoon. Dit kan dan aantonen dat er (nog) sprake is van een beperkte mentale belastbaarheid. Ook kijken wij globaal naar het cognitief functioneren (d.w.z. bijvoorbeeld geheugen, aandacht) en of het cognitief functioneren over/of gedurende de dag verslechtert. Dat geeft ons inzicht of de toegenomen vermoeidheid ook invloed heeft op het prestatievermogen.

 

Er zijn nog verscheidene andere onderzoeksresultaten te benoemen:

  • Uit een onderzoek bleek dat een cliënt na het ochtenddeel al problemen had met het volhouden van de aandacht en alertheid. De cliënt merkte dit zelf onvoldoende op en kon zich ook nog voldoende inzetten voor het onderzoek. Zo blijkt dat een cliënt zelf niet altijd in de gaten heeft dat het tijd is om te stoppen, waardoor de cliënt zichzelf langere tijd aan het overbelasten is. Wij helpen dan tijdens onze coaching om eerst weer uit de overbelasting te komen en hier meer grip op te krijgen.
  • Bij een andere cliënt bleken de ervaren klachten aanzienlijk hoger dan wat er uit het onderzoek naar voren kwam. Ook dit is een interessante bevinding waarin wij tijdens onze coaching samen met de cliënt vervolgens kijken waar dit verschil vandaan komt.
  • Een ander voorbeeld is dat er geen bijzonderheden uit het onderzoek naar voren kwamen. Goed nieuws voor het herstel dus.

Voor meer informatie over een NPO of MDBO bij mensen met Long Covid: neem contact op met WijDoen.

Deel dit bericht

Gerelateerde artikelen:

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.