Neuropsychologische intake

De zoektocht naar minder klachten

Wanneer het functioneren plotseling verandert begint vaak een zoektocht: wat is er precies veranderd en hoe ga ik hier mee om

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Long Covid hebben daarbij ook vaak te maken met onzichtbare gevolgen, zoals geheugenproblemen, vermoeidheid en overprikkelingsklachten. Het kan soms een lastige zoektocht zijn om te ontdekken wat precies de oorzaak is van bepaalde klachten, waarom bepaalde klachten in stand blijven houden, en hoe je het beste met deze klachten om moet gaan om minder last te ervaren. De stap richting werk kan dan groot zijn. Of als er al sprake is van re-integreren kan er ervaren worden dat er weinig grip is.

Stap 1 van re-integreren is een goede basis

Wanneer iemand start met re-integreren is het belangrijk dat iemand inzicht heeft in zijn/haar eigen functioneren. Wij zetten daarom standaard bij onze trajecten van mensen met NAH en Long Covid een neuropsychologische intake in. De meerwaarde hiervan is o.a.:

  • Wij maken de vertaalslag van de medische informatie naar praktijk, en dus ook werk. Wat komt er bijvoorbeeld uit een neuropsychologisch onderzoek en wat betekent dit voor werk?
  • Wij kijken waar bepaalde klachten vandaan komen. Wat is bijvoorbeeld de onderliggende oorzaak van vermoeidheid, en kan een interventie nog helpen om deze vermoeidheid te verminderen?
  • Gaat iemand op adequate wijze met zijn/haar klachten om? Kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand zijn eigen klachten in stand houdt door een inadequate coping of manier van omgaan?

Zelf ook een neuropsychologische intake inzetten

Wij bieden een neuropsychologische intake ook los aan. Hieronder leest u mogelijke situaties waarin een neuropsychologische intake nuttig kan zijn:

  • Wanneer iemand nog thuis zit kan het intakegesprek in kaart brengen wat er nodig is om weer te kunnen beginnen met de re-integratie.
  • Er is al sprake van een re-integratietraject bij een ander bureau, maar dat loopt vast vanwege de beperkingen van NAH. Het is onduidelijk wat er nodig is. Onze expertise kan helpen om een goed advies te geven om weer stappen te maken in het re-integratieproces.
  • Binnen elke re-integratietraject kan het helpen om de te nemen stappen weer te concretiseren zodat er geen vertraging oploopt.

Hoe wordt het uitgevoerd

  • Intakegesprek door een neuropsycholoog (1,5 tot 2 uur)
  • Indien nodig opvragen van medische gegevens (zoals het neuropsychologisch onderzoek)
  • Teruggavegesprek met advies (1 uur)
  • Rapportage met advies

Boek eenvoudig een terugbelafspraak

of

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.