WijDoen is een pilot gestart in samenwerking met hogeschool Windesheim

Wij zijn trots om te vermelden dat wij dit studiejaar een pilot zijn gestart in samenwerking met Windesheim: studeren met hersenletsel.

 

Niet alleen mensen die actief zijn of waren in het arbeidsleven kunnen Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) krijgen, ook onder studenten komt dit voor. Op veel hoge scholen en universiteiten is er echter nog onvoldoende aandacht voor deze doelgroep.

Binnen de onderzoekslijn NAH van het Windesheim lectoraat KIOZ loopt al enige jaren een project naar participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het doel is om deze participatie te verbeteren.

Er is vaak op hoge scholen en universiteiten onvoldoende aandacht voor studenten met niet-aangeboren hersenletsel

 

Uit vele interviews, studentonderzoeken en dialoogtafels van het Windesheim lectoraat KIOZ bleek dat deze studenten tijdens hun studie nog genoeg drempels tegenkomen. WijDoen is daarom in samenwerking met hogeschool Windesheim de pilot “studeren met hersenletsel” gestart.

Binnen het project hebben we de mogelijkheid om dit jaar aan ongeveer 10 Windesheim studenten individuele begeleiding te bieden. Daarnaast kunnen studenten met hersenletsel bij een telefonisch spreekuur terecht, waar zij laagdrempelig met vragen terecht kunnen. Ook worden er een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor studenten om met elkaar ervaringen te delen en zo van elkaar te leren.

 

Daarom doen wij een oproep

Ben jij een Windesheim student met hersenletsel of ken jij als zorgprofessional een student die in deze pilot zou passen, informeer hen dan over deze pilot of neem voor meer informatie contact op met Aritha van der Stouw (aritha.vanderstouw@wij-doen.com).

 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.