Onderzoek en advies voor de re-integratie

Gedegen onderzoek is de basis van een goede re-integratie.

WijDoen is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, chronische (pijn) klachten, Long Covid, en na/met de diagnose kanker. Gedegen onderzoek is volgens ons de basis van een goede re-integratie. Door eerst goed in beeld te brengen wat de beperkingen zijn, maar ook welke factoren verder nog van invloed zijn op de belastbaarheid, krijgen wij inzicht in de onderliggende oorzaak van klachten.

De onzichtbare gevolgen worden zichtbaar gemaakt.

De onzichtbare gevolgen worden zichtbaar gemaakt. Door onze onderzoeken kunnen wij vervolgens een goed advies geven over de te nemen stappen in het re-integratieproces, zowel voor als tijdens de re-integratie.

Beperkingen die je vanuit de buitenkant niet kan zien.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Long Covid, chronische pijn en met/na de diagnose kanker, hebben vaak te maken met onzichtbare klachten; beperkingen die je vanuit de buitenkant niet kan zien. Denk hierbij aan vermoeidheid, concentratieproblemen, en pijn. Deze klachten hebben een impact op de re-integratie, mogelijk lukt het niet meer goed om bepaalde taken uit te voeren of om het aantal uur te werken wat verwacht wordt. Aangezien de klachten moeilijk zichtbaar zijn, kan het lastig zijn om goede keuzes te maken in het re-integratieproces. Er ontstaat vaak onbegrip of onduidelijkheid over wat er van iemand verwacht kan worden. Jijzelf als werknemer kan ook met vragen zitten: wat is de oorzaak van mijn klachten? Wat lukt nog wel?

Wat kunnen wij zoal in kaart brengen:

Vragen ten aanzien van de klachten

  • Zijn er sprake van cognitieve stoornissen, zoals een geheugenstoornis, die de re-integratie kan beïnvloeden?
  • Hoe functioneert iemand bij duurbelasting; lukt het nog om een volledige dag mentaal in te spannen? Is er dan sprake van een afname in het cognitief functioneren of ontstaat er problematische vermoeidheid of pijn?
  • Zijn er andere onderliggende factoren waardoor iemand last heeft van vermoeidheid, zoals emotionele klachten, stress, of negatieve life events?
  • Zijn er manieren van omgang met de klachten waardoor de klachten juist in stand blijven houden?

Vragen ten aanzien van werk

  • Kan iemand met de huidige beperkingen zijn/haar functie nog doen, danwel in een aangepaste vorm?
  • Zijn er andere functies buiten de huidige werkgever die passend kunnen zijn bij de huidige beperkingen?
  • Is het haalbaar om op dit moment te starten met re-integreren?
  • Wat is er nodig om de eerste stap tot re-integratie te kunnen zetten?

Meer informatie over onze Onderzoeken en Advies

Informatie voor werkgevers

Bent u werkgever en heeft u te maken met een medewerker met NAH, chronische pijn of kanker?

Informatie voor artsen

Bent u een arts en heeft u te maken met een patiënt met NAH, chronische pijn of kanker?

Informatie voor naasten

Heeft een familielid of vriend(in) te maken met NAH, chronische pijn of kanker?

Maak kennis met WijDoen

“Het is niet alleen de zakelijke kant die ze benadrukken maar juist ook het menselijk aspect en het verhaal achter de aandoening”

Richard Tangeman

Cliënt

Boek eenvoudig een terugbelafspraak

of

Wij zijn actief door vrijwel heel Nederland

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.