Ons kloppend hart

Visie

WijDoen werkt in het belang van mensen met NAH, chronische (pijn) klachten en na kanker. Deze groep mensen valt vaak tussen wal en schip. De hulpvraag is meestal niet zichtbaar, waardoor er veel onbegrip wordt ervaren. Dit terwijl het accepteren van de beperking na ziekte en de zoektocht naar mogelijkheden om weer mee te draaien in de maatschappij al moeilijk genoeg is. WijDoen wil graag dat je ook met beperkingen een “nieuwe” volwaardige plek vindt in onze samenleving. Wij ondersteunen mensen met NAH, chronische (pijn) klachten en na kanker bij het re-integratieproces, zodat zij op een respectvolle manier (sneller) kunnen re-integreren in de maatschappij. Onze focus ligt op zelfrespect en levensgeluk voor de cliënt. Daar is een goede samenwerking voor nodig tussen alle betrokken partijen en tevens meer erkenning en begrip in de samenleving.

Luisteren en liefdevol confronteren

Samenwerken met de cliënt doen wij door te luisteren en liefdevol te confronteren. Zo proberen wij doelen te behalen, waarbij de regie in de handen van de cliënt ligt. Het kost tijd en moeite om verandering te accepteren en opnieuw toekomstperspectief te ervaren. Ook de omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Werk, gezin en vrienden hebben allemaal te maken met een ‘andere persoon’ en een andere situatie. Er is niets vanzelfsprekend meer. Cliënten voelen zich kwetsbaar. De coach van WijDoen luistert, geeft inzicht en duidelijkheid. Ook adviseert onze coach, biedt hulp en gaat liefdevol de confrontatie aan met de cliënt en diens omgeving. Zo zet onze coach de cliënt aan tot actie, zodat hij/zij weer grip krijgt op de situatie, waarbij de cliënt zelf de regie houdt. De coach helpt bij het bouwen aan zelfvertrouwen en zingeving, met een goede balans tussen uitdaging en ontspanning.

WijDoen hanteert de volgende voorwaarden bij alles wat ze doet:

Betrokkenheid

Wij werken op basis van vertrouwen. De eerste stap is elkaar leren kennen. De menselijke kant staat bij ons voorop. De coach luistert en ziet de mens achter het ziektebeeld. Elke situatie is anders. De coaches van WijDoen zijn empathisch. Zij leven en voelen mee en brengen als de situatie het toelaat wat luchtigheid en humor. Daardoor voelt de cliënt zich gehoord. Zoals beschreven in onze werkwijze komen wij ook bij mensen thuis. Dit is een bewuste keuze en een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Lees hier meer over hoe wij werken.  

Openheid

Wij zijn een open en eerlijke organisatie en houden van transparante communicatie richting cliënt en betrokken partijen. Wij schetsen een realistisch beeld van de situatie en het toekomstperspectief van de cliënt. De coach van WijDoen is er voor de cliënt en zal dus nooit communiceren met andere partijen over de situatie als de cliënt daar zelf niet van op de hoogte is.

Respectvol

Bij WijDoen staat de eigenwaarde van de cliënt voorop. De cliënt houdt zelf de autonomie over het proces. Samen bepalen we het tempo. We handelen altijd in belang van de cliënt en zijn ons daarbij altijd bewust van de belangen van alle betrokken partijen.

Praktisch

WijDoen komt graag direct in actie, er zijn dan ook geen wachtlijsten. We schetsten een beeld van de situatie, zetten processen in gang en bewaken het overzicht. Onze coaches hebben een actieve bemiddelende rol tussen cliënt en betrokken partijen.

WijDoen staat er voor dat:

De cliënt inzicht krijgt in mogelijkheden, ondanks de beperkingen.
De werkgever inzicht krijgt in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.
De cliënt grip krijgt op de belastbaarheid.
De cliënt weer toekomstperspectief gaat ervaren.

De cliënt te ontzorgen in het re-integratieproces en de Wet Poortwachter.

Meer begrip in de omgeving van de cliënt voor de veranderingen bij NAH, chronisch pijn en na kanker.

Re-integratie van de cliënt naar een passende plek in de maatschappij

Een zo goed mogelijke balans gevonden wordt tussen uitdaging en ontspanning.

Meer over WijDoen

Hoewijwerken2_bijWijDoen

Hoe wij werken

Lees meer over hoe we werken

het team van WijDoen staat voor u klaar

Het team

Leer meer over ons team

Samenwerkingen met andere organisaties

Samenwerkingen

Lees over met wie we samenwerken

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.