Re-integreren bij overspannenheid of burn-out

Uitgevallen van werk door overspannenheid of een burn-out

Je hebt langdurig negatieve stress ervaren. Het is zo ver gekomen dat je nu thuis zit met overspannenheid of burn-out. Je zit met veel vragen, ook over je werk en de toekomst daarvan. De kans is groot dat je niet weet hoe je verder moet komen. Ondersteuning kan daarom goed helpen om weer de eerste stappen te zetten. Om goede begeleiding in te kunnen zetten is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen overspannenheid en burn-out.

Verschillen tussen stress, overspannenheid en burn-out

Onderliggend aan zowel overspannenheid als burn-out is stress. Wanneer deze stress te lang negatieve gevolgen heeft, kan dit tot overspannenheid en een burn-out leiden. De overeenkomstige gevolgen zijn:

  • Hevige vermoeidheid (misschien zelfs niet meer uit bed kunnen komen)
  • Concentratieverlies
  • Afname van activiteiten

Het verschil tussen overspannenheid en burn-out zit hem met name in de oorzaak en de duur van de klachten.

Overspannenheid is omkeerbaar. Door de oorzaak van de stress weg te nemen kan je redelijk snel herstellen. Bij een burn-out is het meestal niet voldoende om de oorzaak van de stress weg te nemen, maar zijn er onderliggende persoonsfactoren en psychische klachten die aangepakt moeten worden. Ook heeft de lichamelijke uitputting een langere hersteltijd. Bij overspannenheid kan er namelijk wel sprake zijn van veranderingen in het stress systeem, maar bij een burn-out is deze volledig ontregeld. Hierbij is er sprake van zowel lichamelijke uitputting (bijnier uitputting) en geestelijke uitputting.

Bij burn-out is vaak daarom intensievere begeleiding nodig, wat ook gericht is op de persoonsfactoren en psychische klachten.

WijDoen maakt het onderscheid met jou en adviseert wat er nodig is

Door middel van een uitgebreide (neuro)psychologische intakegesprek brengen wij in kaart hoe de overspannenheid of burn-out tot stand is gekomen en vragen wij de klachten uit. Zo kunnen wij het onderscheid maken tussen een overspannenheid of burn-out, en kunnen wij ook gericht advies geven voor de re-integratie. Tijdens een terugkoppelingsgesprek wordt dit met jou en de re-integratiecoach besproken. Hierdoor zal de inhoud van de re-integratiegesprekken duidelijk worden en wordt eventueel nog gesproken over aanvullende behandeling, zoals bij een psycholoog.

Waaruit bestaat onze begeleiding

  • Start met een (neuro)psychologische intake (onderzoek oorzaak van de overspannenheid en burn-out)
  • Psycho-educatie over stress, overspannenheid en burn-out
  • Klachten reductie
  • Werkhervatting
  • Werkgerichte interventies
  • Terugvalpreventie

WijDoen ziet de mens achter de cliënt

Wat doen wij anders?

Oorzaak goed in kaart brengen

Vooronderzoek is volgens ons de basis van een goed traject. Door eerst helder te krijgen waardoor te veel negatieve stress is ontstaan, geeft die aanknopingspunten voor het coachtraject.

Meer dan alleen klachtenreductie.

Wij bekijken de klachten breder dan alleen ontspanningsoefeningen mee te geven. Doordat wij de oorzaak helder in kaart hebben gebracht, kunnen wij hier ook gerichte coaching op toepassen.

Traject is verschillend per individu

Ieder mens is uniek, en iedereens situatie is uniek. Wij kijken naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op de klachten, zowel werk als privé.

Wij helpen de grip op iemands leven terug te vinden, zodat hij of zij weer zelfrespect en zingeving ervaart, met een goede balans tussen uitdaging en ontspanning.

“Door de ervaringen van WijDoen, met NAH, hebben zij begrip voor mijn situatie. Mijn leven stond ook op z'n kop. Zij hebben mij de nodige handvatten aangeboden waardoor ik er beter mee om kon gaan."

Hannie Zeegers

Partner getroffene

Boek eenvoudig een terugbelafspraak

of

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.