Samenwerkingen

WijDoen werkt samen!

WijDoen vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Wanneer mogelijk zoeken wij de samenwerking met andere professionals. Op die manier streven we ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun proces, waarbij meer erkenning en bewustwording wordt gecreëerd over de chronische klachten waar onze cliënten mee kampen.

Merem

Merem is een centrum voor revalidatie van onder andere mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zij hebben meerdere locaties. Wij houden op deze locaties spreekuren voor mensen met NAH, chronische klachten en kanker. Wij geven informatie over hoe de re-integratie er uit kan zien en hoe WijDoen daarin ondersteunend kan zijn. Ook verwijzen wij patiënten in dit spreekuur eventueel door naar partijen waar wij mee samen werken. Via de arts of maatschappelijk werk van Merem wordt een patiënt naar ons spreekuur doorverwezen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en het spreekuur is geheel vrijblijvend. Aan het begin van een traject streven wij naar een warme overdracht met Merem, bijvoorbeeld met de ergotherapeut. Zij hebben immers de patiënt langere tijd begeleid en zo kunnen wij hun bevindingen uit het revalidatietraject meenemen naar het re-integratie traject.
Merem Lelystad
Screenshot 2020-12-16 at 11.18.27

Verzuimspecialist

Een verzuimspecialist heeft een breed werkterrein, zo is de verzuimspecialist in te schakelen, op het moment dat een cliënt een bezwaar in wil dienen op de beslissing, die het UWV neemt ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid. Voor de cliënt zijn hier geen kosten aan verbonden. De verzuimspecialist is expert op het gebied van arbeidsrecht en verzuimrecht. Het is fijn om de verzuimspecialist, waar wij mee samen werken, in te kunnen schakelen bij ingewikkelde vraagstukken over arbeid en verzuim.

Breinlijn

De Breinlijn is een gratis hulpdienst voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals. Het is een landelijke toegangspoort waar iedereen met vragen terecht kan en zo beter kan worden doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning.

Wij zien bij onze klanten hoe belangrijk het is om vragen beantwoord te krijgen en/of de juiste doorverwijzing te krijgen. 

Screenshot 2020-12-16 at 11.24.25
WindesheimZwolle

Windesheim

Studeren als je een niet-aangeboren hersenletsel hebt kan een flinke uitdaging zijn. Vanuit de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat van het Lectoraat KIOZ (Windesheim) loopt een groot onderzoeksproject naar maatschappelijke participatie van mensen met NAH. Het domein onderwijs heeft binnen dit project nadrukkelijk de aandacht. Samen met Windesheim is WijDoen een pilot aan het voorbereiden om studenten met een niet-aangeboren hersenletsel die moeite ervaren bij het volgen van hun studie (inclusief stages) te begeleiden zodat zij kunnen doorstromen naar een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt welke aansluit bij hun talenten.

UMC Utrecht

Al twee jaar op rij heeft WijDoen een “Re-integratie na NAH” gastlessen verzorgd voor studenten neuroverpleegkunde aan het UMC Utrecht. Hier komen theorie en praktijk mooi samen, en krijgen studenten meer inzicht in wat hun patiënten verderop in hun herstelproces allemaal te wachten staat en wat ze hierin tegen kunnen komen. De gastles wordt verzorgd door een re-integratiecoach en een neuropsycholoog en wordt goed ontvangen door studenten en docenten.

UMC Utrecht
hersenletselteam flevoland borchure

Hersenletselnetwerk Almere

WijDoen is lid van het Hersenletselnetwetwerk Almere. Doel is de samenwerking tussen de verschillende organisaties/hulpverleners op het gebied van hersenletsel te optimaliseren en kennis te delen ten behoeve van de ondersteuning van onze klanten met hersenletsel. 

Meer over WijDoen

het team van WijDoen staat voor u klaar

Het team

Leer meer over ons team

Hoewijwerken2_bijWijDoen

Hoe wij werken

Lees meer over hoe we werken

koppel knuffelt elkaar

Ons kloppend hart

Ontdek waar wij voor staan

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.