Kanker heeft niet alleen gevolgen voor de getroffene zelf, maar kan ook voor de naasten verstrekkende gevolgen hebben. Lees hier meer over de gevolgen van kanker voor jou als naaste, tips voor het omgaan hiermee en het verkrijgen van hulp.