Picture of Elaine

Elaine

Vroegtijdig inzitten van re-integratiebegeleiding

Vroegtijdig inzitten van re-integratiebegeleiding voor een groter resultaat.

Volgens ons kan re-integratiebegeleiding niet vroeg genoeg ingezet worden. Wij ervaren dat hier minder aandacht voor is dan begeleiding na het eerste ziektejaar. Hierdoor kan het voorkomen dat het re-integreren in het eerste ziektejaar niet altijd optimaal wordt benut. Dus waarom niet meteen beginnen op het moment van de ziekmelding?

Bij re-integratie spoor 1 kunnen onze re-integratiecoaches de werknemer tijdens, maar ook al vóór het hervatten van eigen of aangepast werk begeleiden. Re-integratie tijdens ziekte is vaak een moeilijk traject waar meer bij komt kijken. Mentale klachten zoals onzekerheid en (faal)angst kunnen een blokkade bij iemand zijn om de start tot re-integratie te maken. Re-integratie coaching is om deze reden vaak meer dan alleen praktische begeleiding.

Iemand die vanuit ziekte en tegelijkertijd nog bezig is met zijn of haar herstel, heeft begeleiding nodig om de stap te maken tot re-integratie. Deze begeleiding is alleen niet altijd aanwezig. Er wordt wel contact met ze onderhouden hoe het gaat, maar de meesten moeten het thuis zelf met tips en adviezen vanuit het ziekenhuis of revalidatie vormgeven. Dit is moeilijk. Onze begeleiding start daarom altijd eerst bij de thuissituatie. Immers, de belangrijke basis in het opbouwen van je werk-conditie begint thuis. Lukt het om balans te vinden in de veranderingen? Waarom vergroot het bij ons het resultaat:

  • Meekijken in de thuissituatie helpt om overkoepelend te kijken wat er nodig is. Soms hebben mensen nog onvoldoende verdere ondersteuning wat nog ingezet moet worden, of zijn er andere externe factoren die van negatieve invloed zijn op de belastbaarheid.
  • Structuur en ritme maakt een goede start mogelijk en een duidelijk re-integratieplan (opbouwschema) helpt om stappen te kunnen zetten. Hierin bieden wij ondersteuning. Zie het als een sportschema of hardlooptraining, waar de duidelijkheid in opbouw in taken en uren belangrijk is om adequate stappen te kunnen zetten.
  • Wij gaan meer inhoudelijk in op wat wel en niet goed gaat, zodat wij daar ook gelijk op kunnen anticiperen. Zo kan je gelijk aanpassingen maken die nodig zijn, in plaats van na een aantal weken pas te evalueren wat lukt.
  • Wij gaan mee naar één of meerdere gesprekken met de bedrijfsarts. Des te eerder de bedrijfsarts goed op de hoogte is wat er speelt, des te beter de re-integratie vormgegeven kan worden. Mensen kunnen dit zelf lastig vinden om te verwoorden.

 

Wij zijn daarom benieuwd: zetten jullie al re-integratiebegeleiding in het eerste ziektejaar in?

Deel dit bericht

Gerelateerde artikelen:

Wij zijn benieuwd wie onze site bezoekt

Volledig anoniem, helpt u ons hier ontzettend mee. Alvast onze dank.